Mobilní informační středisko v Kędzierzynu – Koźle

Dne 6. Řijna 2017 Opolská Regionální Turistická Organizace připravila setkání prvního Mobilního informačního střediska v rámci realizace projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí” spolufináncováného z prostředků Evropského fondu pro regionalní rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika. Schůzka se konala v Kędzierzyně-Koźlí v Hotelu HUGO Bussiness&Spa.

Hlavním cílem Mobilního informačního střediska je pomoc, poradenství a propagační činnosti v oblasti implementace a realizace konkretních cykloturistických investic v českopolském pohraničí., podle předpokladů a směrnic Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky s využitím modelových činností.

V interdisciplinární skupině Mobilního informačního střediska jsou odbornicí a členové Pracovní skupiny (zástupci každého z projektových partnérů), kteří se zúčastnili tvorbě Koncepce. Mobilní informační středisko má sloužit všem zainteresovaným investorům, místním a regionalním samosprávám, svazkům obcí, prostřednictvím nevládních organizací a hospodářských subjektů, nebo institucím, zabývajícím se strategickým plánováním a podporou přeshraniční spolupráce.

Na začátku setkání ředitel Opolské Regionální Organizace Piotr Mielec a zástupce primátora města Kędzierzyn-Koźle Wojciech Jagiełło přivítali všechny hosty. Následně pani Aleksandra Sieradzka-Stasiak – vedoucí projektu a zástupkyně Institutu územního rozvoje představila, všem zástupcům obcí a okresů z území Opolského vojvodství, projektové záměry. Pak hlavní konstruktér Institutu územního rozvoje Radosław Lesisz hovořil o normách dalkové cyklostezky. Příklady dobrých praxi v polsko-české spolupráci v rámci staveb cyklostezek představil tematický odborník v oblasti dálkové cykloturistiky a manažer v oblasti implementace z Nadace Partnerství. Daniel Mourek. Následně ředitel odboru infrastruktury a ekonomiky Maršálského úřadu Opolského vojvodství Remigiusz Widera hovořil o výstavbě pěších a cyklistických stezek podél vojvodských silnic. Zástupce primátora města Kędzierzyn-Koźle Wojciech Jagiełło jako poslední představil svou prezentaci cyklostezek ve městě a také hovořil o plánéch a pilotním projektu týkajícím se mětských kol v Kędzierzyně-Koźlí. Všichni hosté obdrželi propagační materiály a dárky týkající se cykloturistiky ve městě Kędzierzyn-Koźle.

Výsledkem setkání byla diskuse zástupců obcí a okresu z jižní části Opolského vojvodství, na téma možného partnerství a spolupráce při realizaci projektu.

 

PREZENTACE:

  1. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” – założenia projektu. A.Sieradzka – Stasiak (IRT), P.Mielec (OROT)
  2. „Příklady dobré praxe spolupráce polských – českých partnerů při vytváření cyklotras“, Daniel Mourek (Nadace Partnerstvi)
  3. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich“, R. Widera, Dyrektor Departamentu  Infrastruktury i Gospodarki
  4. „Standardy dla długodystansowej trasy rowerowej“, R.Lesisz (IRT)