Zapraszamy na konferencję „Infrastruktura rowerowa Ziemi Ząbkowickiej – stan obecny i perspektywy rozwoju”!

Powiat Ząbkowicki – partner w projekcie „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” ,współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, organizuje konferencję „Infrastruktura rowerowa Ziemi Ząbkowickiej – stan obecny i perspektywy rozwoju”, która  otwiera prace nad „Koncepcją rozwoju powiatowego systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim”.

termin:   17.05.2017 r.; miejsce: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
Program:
11.00
Otwarcie konferencji: Roman Fester, Starosta Ząbkowicki
11.15
„Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”
Aleksandra Sieradzka-Stasiak – koordynator projektu, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
11.45
Modelowa „Koncepcja Rozwoju Powiatowego Systemu Rowerowego w powiecie ząbkowickim”
Andrzej Rapacz – koordynator działania modelowego, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
12.15
Dolnośląska Polityka Rowerowa – wytyczne dla gmin i powiatów
Przemysław Malczewski, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
13.15
Rowerem przez świat – Marcin Długopolski
13.45
Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego
Przemysław Malczewski, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
14.15
Projekt „4 Doliny – Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast”
Radosław Pietuch, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
14.45
Strefa MTB Sudety
Marek Janikowski