Study tour w województwie opolskim

Wizyta studyjna w województwie opolskim dla partnerów w projekcie

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje obecnie projekt pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – czeskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V –A Polska – Republika Czeska. Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu „Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych”. W ramach realizacji projektu w dniach 26.06. – 28.06.2017 r. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przygotowała study – tour po województwie opolskim.

Pierwszego dnia zaproszonych gości powitał oficjalnie Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pan Stanisław Rakoczy. Spotkanie rozpoczęło się obiadem w Hotelu DeSilva Premium Opole, po którym goście udali się na prezentację pt.: „Rower polsko – czeski” Prezesa Larq S.A. Pana Adam Michalewicza oraz prezentację pt.: ”Nextbike Polska” Prezesa Nextbike Polska S.A. Pana Tomasza Wojtkiewicza. Kolejnym punktem programu wizyty studyjnej był przejazd rowerami użyczonymi przez firmę Nextbike ścieżkami rowerowymi w Opolu pod opieką oficera rowerowego Pana Sławomira Szoty. Wycieczka rowerowa zakończyła się w centralnym punkcie miasta, gdzie na grupę już czekał Pan Andrzej Hamada – wielki pasjonat, miłośnik i znawca historii Opola. Pod jego przewodnictwem uczestnicy study-tour udali się na krótki spacer w celu poznania najpiękniejszych i najciekawszych zakątków miasta Opola. Pierwszy dzień zakończył się kolacja
i noclegiem w Hotelu Festival Opole.

Drugi dzień imprezy studyjnej rozpoczęto od wizyty w Muzeum Powiatowym w Nysie, gdzie można było zapoznać się z historią powstania Szlaku czarownic po czesko – polskim pograniczu oraz posłuchać historii związanych z procesami czarownic. Następnie dzięki uprzejmości Agencji Rozwoju Nysy uczestnicy mogli przesiąść się na rowery, żeby osobiście przejechać fragment Szlaku czarownic po czesko – polskim pograniczu z Radzikowic do Otmuchowa. Na Zamku w Otmuchowie czekał już na gości obiad ze specjalnością tego obiektu – sandaczem po otmuchowsku. Po obiedzie goście pod przewodnictwem przedstawiciela Urzędu Miejskiego z Otmuchowa mogli zwiedzić zamek oraz podziwiać panoramę z wieży zamkowej. Kolejnym punktem imprezy była ponowna wizyta w Nysie, tym razem w celu zwiedzania najważniejszych zabytków Śląskiego Rzymu pod przewodnictwem Pana Marcina Nowaka z Urzędu Miejskiego w Nysie. Drugi dzień wizyty studyjnej zakończył się kolacją i noclegiem w Hotelu Festival Opole.

Ostatni dzień study-tour rozpoczął się od wizyty w Fabryce Rowerów Drewnianych firmy Wooden Barrel
w Opolu, gdzie goście mogli zapoznać się z działalnością firmy, linią procesem technologicznym produkcji rowerów drewnianych oraz przetestować jazdę na nich. Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Polskiej Piosenki oraz zwiedzanie Wieży Piastowskiej w Opolu. Zwiedzanie zakończyło się pożegnalnym obiadem w  Hotelu DeSilva Premium Opole.