II Forum Administracyjno-Polityczne (Cieszyn, 11.01.2018 r.)

Szanowni Państwo,

11 stycznia 2018 r. w Cieszynie odbyło się kolejne, drugie spotkanie Forum Administracyjno-Politycznego organizowanego w ramach projektu pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez dr. Macieja Zathey’a, dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Już podczas otwarcia Forum wywiązała się dyskusja o możliwościach realizacji długodystansowej trasy rowerowej, ze szczególnym naciskiem na porównanie czeskich i polskich mechanizmów wsparcia budowy tras rowerowych na szczeblu centralnym.

Kolejnymi elementami programu Forum były: prezentacja p. Jacka Ziebury, reprezentanta firmy NEUTENO, dotycząca wstępnych wyników inwentaryzacji infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-czeskim, a także prezentacja p. Andrzeja Rapacza, przedstawiciela Powiatu Ząbkowickiego, o realizowanej w ramach projektu Powiatowej Strategii Rozwoju Ruchu Rowerowego. Po krótkiej przerwie kawowej prezentacje wygłosili: p. Radosław Lesisz z p. Robertem Skrzypczyńskim, referujący prace Grupy Roboczej wytyczającej przebieg długodystansowej trasy rowerowej, oraz p. Bogdan Kasperek, który przedstawił zgromadzonym działania rowerowe realizowane w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Spotkanie zakończył p. Karel Simonek, który podzielił się doświadczeniami z planowania, budowy i funkcjonowania Łabskiego Szlaku Rowerowego (Labská stezka).

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami oraz prezentacjami ze spotkania (do pobrania poniżej).

A. Rapacz_Modelowa Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

B. Kasperek_Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński

J. Ziebura (NEUTENO)_Inwentaryzacja

K. Simonek_Labská stezka „Hradec Králové – Kuks”

R. Lesisz, R. Skrzypczyński_Robocza propozycja przebiegu trasy