III Forum Administracyjno-Polityczne (12.06.2018 r., Jarnołtówek)

12 czerwca 2018 r. w Jarnołtówku (woj. opolskie) odbyło się kolejne, trzecie spotkanie Forum Administracyjno-Politycznego organizowane w ramach projektu pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”.

Głównym wątkiem poruszanym podczas Forum była współpraca pomiędzy różnymi szczeblami administracji na rzecz budowy, utrzymania i promocji długodystansowych tras rowerowych. Do udziału w wydarzeniu zaproszono polityków oraz urzędników szczebla centralnego, regionalnego oraz lokalnego zarówno strony polskiej, jak i czeskiej. Mimo że finalnie na spotkanie nie przybyli zaproszeni przedstawiciele ministerstw, to dyskusja przyniosła wiele interesujących spostrzeżeń, które z pewnością pozwolą samorządom efektywniej współpracować przy budowie tras rowerowych.

Spotkanie otworzył w imieniu gospodarzy Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Stanisław Rakoczy, a w imieniu partnera wiodącego projektu – Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Przemysław Malczewski. W ramach części wstępnej prezentację wygłosiła główna koordynatorka projektu, Aleksandra Sieradzka-Stasiak, nakreślając założenia i obecny stan projektu.

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Jaroslava Martinka z czeskiego Stowarzyszenia Miast dla Rowerzystów, który wyjaśnił jaką rolę w koordynacji polityki rowerowej pełni w Republice Czeskiej administracja centralna. Wspieranie mobilności rowerowej przez czeski rząd może stanowić wzór dla Polski, w której jak dotąd brak choćby krajowego dokumentu strategicznego całościowo ujmującego tę kwestię.

Kolejne trzy prezentacje dotyczyły inicjatyw podejmowanych przez regiony, które próbują koordynować rozwój długodystansowej turystyki rowerowej w Polsce w zakresie własnych kompetencji i własnymi środkami (z wyjątkiem dofinansowanej z budżetu państwa trasy Green Velo). Poza Green Velo, o której podczas Forum mówił Rzecznik Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Jarosław Panek, przykłady objęły budowę sieci tras rowerowych w województwie małopolskim (zaprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskiego – Jacka Pilcha), a także powołany w grudniu 2017 r. Zespół ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP, którego założenia przybliżył gościom Śląski Oficer Rowerowy – Aleksander Kopia (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Pytania zadawane przez słuchaczy podczas prezentacji płynnie przeszły w część dyskusyjną spotkania, którą moderowali Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa) oraz Jaroslav Martínek (Stowarzyszenie Miast dla Rowerzystów). Podczas dyskusji J. Martínek zaproponował wykorzystanie trwających obecnie prac nad Europejską Strategią Promocji Ruchu Rowerowego (Pan-European Master Plan for Cycling Promotion), przygotowywaną pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia, do opracowania krajowej strategii rozwoju mobilności rowerowej w Polsce. Według doświadczeń J. Martínka, który jest przedstawicielem Republiki Czeskiej wydelegowanym do prac nad ww. dokumentem, fakt przyjęcia strategii na szczeblu centralnym pomaga w przekonywaniu polityków do podjęcia działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Ponadto, przyjęcie dokumentów strategicznych oraz przygotowanie projektów budowlanych jest konieczne do tego, by samorządy były dobrze przygotowane do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji podczas kolejnej perspektywy finansowej UE.

W oczekiwaniu na podjęcie działań przez rząd regiony będą równolegle zajmowały się kwestiami koordynacji rozwoju mobilności rowerowej w skali kraju – zwłaszcza kwestii takich jak numeracja czy standard tras – poprzez Zespół ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków Województw RP. Pierwsze spotkanie Zespołu odbywa się 14-15 czerwca 2018 r. w województwie opolskim.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączonymi prezentacjami wygłoszonymi podczas Forum i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach.

01_Informacje o projekcie (IRT)

02_Cyklostrategie (AMpC)

03_VeloMałopolska (UMWM)

04_Green Velo (ROT WŚ)

05_Zespół ds. mobilności rowerowej (UMWŚ)