4. spotkanie Grupy Roboczej projektu (Hradec Kralove, 14.11.2018 r.)

Szanowni Państwo,
informujemy, że 14 listopada 2018 r. w Hradcu Kralove odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej projektu pt. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, którzy dyskutowali o dotychczas wykonanych oraz planowanych na przyszłość działań.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele partnera wiodącego (IRT), podsumowując obecny stan realizacji projektu i przedstawiając harmonogram dalszych działań. Następnie przedstawiciele Kraju Hradeckiego oraz Regionu Orlicko-Trebovsko odnieśli się do zadań realizowanych we własnym zakresie, m.in. strategii rozwoju rowerowej turystyki górskiej na obszarze realizacji projektu oraz konferencji podsumowującej projekt.

Po prezentacjach nastąpiła część dyskusyjna spotkania, podczas której uczestnicy uzgadniali sposób dalszej realizacji projektu. Warto w tym kontekście podkreślić, że projekt wchodzi już w ostatni etap – po zakończonych w październiku konsultacjach trwa opracowywanie głównego produktu projektu, tj. „Koncepcji przebiegu długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polskim wraz z powiązaniami transgranicznymi”, a także działań modelowych wdrażających jej ustalenia na poziomie lokalnym.

Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych działań, o których będziemy informować na bieżąco poprzez stronę internetową projektu.+