Relacje z konsultacji przebiegu trasy

Szanowni Państwo,
informujemy, że zakończyły się konsultacje przebiegu długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach konsultacji partnerzy projektu zorganizowali łącznie dziewięć spotkań, z których osiem dotyczyło przede wszystkim lokalnych podmiotów z poszczególnych obszarów konsultacji, a jedno skierowane było do instytucji ponadlokalnych z całego obszaru wsparcia takich jak zarządcy wałów przeciwpowodziowych, obszarów chronionych czy też terenów kolejowych.

„Lokalne” spotkania konsultacyjne odbywały się w układzie transgranicznym, tj. przy jednoczesnym udziale podmiotów z obu stron danego odcinka granicy polsko-czeskiej. Obszary poszczególnych konsultacji wraz ze wskazaniem partnera odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie widoczne są na załączonej mapie. „Ponadlokalne” spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone w Wałbrzychu, a za jego organizację odpowiadał partner wiodący projektu, tj. Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi raportami ze spotkań konsultacyjnych.

2018-03-16_NP_Liberec

2018-06-13_OROT_Głuchołazy

2018-06-14_AMpC_Opava

2018-06-19_AMpC_Třinec

2018-07-10_IRT_Wałbrzych

2018-07-16_KHK_Jaroměř

2018-08-16_ROT_Usti nad Orlici