KONFERENCJA

W dniu 25.07.2019r. w  czeskim Nachodzie odbyła się konferencja podsumowująca prace nad trwającym 2,5 roku projektem: „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na polsko – czeskim pograniczu“.

PROGRAM KONFERENCJI

Projekt współpracy transgranicznej, opracowywany w ramach Programu Interreg VA Pl – CZ, realizowało dziewięciu partnerów z Czech i Polski.  Jego głównym celem projektu był szeroko rozumiany rozwój turystyki rowerowej w czesko-polskim obszarze pogranicza.

Celem konferencji była prezentacja wyników wspólnej pracy partnerów i ekspertów projektu, a także pozyskanie wsparcia politycznego dla faktycznej realizacji projektu, oraz dalsza promocja idei projektu.

Na konferencji zaprezentowano wszystkie produkty, jakie udało się wspólnie wypracować w ramach projektu, w tym główny, którym było wytyczenie prawie 1300 kilometrowego przebiegu długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko-czeskim.

Ważnym punktem konferencji było podpisanie Listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa cyklostrady po trasie zlikwidowanej linii kolejowej: Kondratowice – Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra. Planowana, 40 kilometrowa cyklostrada wpisuje się w przebieg długodystansowej trasy rowerowej wyznaczonej w ramach projektu. Deklaracja polityczna podpisana przez przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Ząbkowickiego, gmin: Ciepłowody, Kondratowice, Stoszowice i Ząbkowice Śląskie jest ważnym krokiem we wdrażaniu ustaleń projektu  „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na polsko – czeskim pograniczu“.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawiającymi najważniejsze zagadnienia podjęte w ramach projektu:

 1. Cykloprojekt- informacje o projekcie
 2. Cykloprojekt-Koncepcja przebiegu długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych
 3. Cykloprojekt_MTB
 4. Cykloprojekt – Turystyka rolkowa
 5. Cykloprojket – Strategia wdrożeniowa
 6. Cykloprojekt – Finansowanie
 7. Cykloprojekt – Monitoring
 8. Cykloprojekt – Promocja
 9. Cykloprojekt – Wspólna promocja i oznakowanie – projekt SINGLETRACK GLACENSIS
 10. Cykloprojekt – Modelowa koncepcja rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego
 11. Cykloprojekt – Projekt organizacji ruchu dla kluczowych odcinków długodystansowej trasy rowerowej

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONFERENCJI ZA OBECNOŚĆ I GŁOS W DYSKUSJI.

ZACHĘCAMY TEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ PUBLIKACJĄ, W KTÓREJ OPISANE SĄ WSZYSTKIE PRODUKTY PROJEKTU (zakładka PRODUKTY PROJEKTU).