PRODUKTY PROJEKTU

Zapraszamy do zapoznania się z PUBLIKACJĄ, która przedstawia wszystkie, następujące produkty wypracowane w ramach Cykloprojektu:

  1. Koncepcja przebiegu długodystansowej trasy rowerowej
  2. Koncepcja rozwoju turystyki MTB
  3. Koncepcja rozwoju turystyki rolkowej
  4. Strategia wdrożeniowa
  5. Strategia marketingowo-promocyjna
  6. Działania modelowe – skrót

Ponadto, w ramach projektu wykonano INWENTARYZACJĘ tras rowerowych oraz innych obiektów i obszarów istotnych dla turystyki rowerowej w obszarze wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Wykonanie inwentaryzacji wynikało z potrzeby zebrania i ujednolicenia danych, na podstawie których w kolejnym kroku wytyczona została długodystansowa trasa rowerowa. W zakres tematyczny inwentaryzacji weszły poza istniejącymi i projektowanymi trasami rowerowymi m.in. usługi towarzyszące trasom rowerowym (noclegi, gastronomia), atrakcje kulturowe i przyrodnicze, zlikwidowane linie kolejowe czy też obszary korzystne dla rozwoju turystyki rowerowej MTB i turystyki rolkowej. Ze względu na zakres przestrzenny zadania inwentaryzacja była prowadzona na podstawie już istniejących baz danych dostępnych publicznie lub udostępnionych przez podmioty nimi dysponujące.