Contact

Instytut Rozwoju Terytorialnego (lead partner)

Dawida 1a
50-527 Wrocław

tel.: (+48) 71 374 95 00
fax: (+48) 71 374 95 13

email: cykloprojekt@irt.wroc.pl