Start projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

Drodzy Państwo,

14 lutego 2017 r. (piękna data na start projektu ;)) w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego odbyło się Pierwsze spotkanie Partnerów projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt realizowany jest przez 9 polskich i czeskich partnerów, w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerzy zaangażowani w projekt:

  • Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego) – partner wiodący,
  • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
  • Powiat Ząbkowicki,
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,
  • Wrocławska Inicjatywa Rowerowa,
  • Asociace Měst Pro Cyklisty,
  • Nadace Partnerstvi,
  • Region Orlicko-Třebovsko,
  • Královéhradecký Kraj.

Projekt będzie realizowany przez 30 miesięcy (luty 2017 – lipiec 2019), a jego głównym efektem będzie wyznaczenie przebiegu długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko-czeskim (wraz z łącznikami transgranicznymi).