Kolejne spotkanie Grupy Roboczej

26 kwietnia 2019 r. w Pałacu Bielawa w Bielawie  odbyło się 4 spotkanie przedstawicieli partnerów projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i współfinansowanego ze środków EFRR.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu.

Agenda i notatka ze spotkanie poniżej:

Dyskusję zdominowały dwa tematy:

  1. Stan prac nad produktem końcowym projektu – tekst Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – czeskim,
  2. Konferencja kończąca projekt.