Ostatnie spotkanie Forum Administracyjno – Politycznego

W dniu 13 maja 2019 r. odbyło się w Szklarskiej Porębie (Hotel Europa –Górnicza Strzecha, ul. Wysoka 7, Szklarska Poręba) ostatnie już spotkanie Forum Administracyjno – Politycznego (FAP).

Zaproszonym politykom i aktywistom zaprezentowano dotychczasowe wyniki prac nad projektem, w tym Strategię wdrożeniową długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko – czeskim, a także jedno z działań pilotażowych projektu – Modelową koncepcją rozwoju powiatowego systemu rowerowego.

Dużą część spotkania przeznaczono na dyskusję na temat możliwości finansowania tras rowerowych i planistycznych metod wdrożeniowych.

Rolą FAP jest uzyskanie politycznego poparcia dla rozpowszechnienia idei projektu, jego rezultatów oraz wdrażania wspólnie wypracowanych wyników.

Forum A-P – agenda