Zahájení projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí“

Vážení přátelé,

Dne 14. února 2017 (příjemné datum pro zahájení projektu ;)) se v sídle Instytutu Rozwoju Terytorialnego uskutečnilo První setkání Partnerů projektu pod názvem „ Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky na polsko-českém pohraničí“. Projekt je realizován 9 polskými a českými partnery, v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.

Partneři zapojení do projektu:

  • Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego) – vedoucí partner,
  • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,
  • Powiat Ząbkowicki,
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,
  • Wrocławska Inicjatywa Rowerowa,
  • Asociace Měst Pro Cyklisty,
  • Nadace Partnerstvi,
  • Region Orlicko-Třebovsko,
  • Královéhradecký Kraj.

Projekt bude realizován po dobu 30 měsíců (únor 2017 – červenec 2019) a jeho hlavním cílem bude vyznačení dálkové cyklotrasy na polsko-českém pohraničí (včetně přeshraničních spojek).