Projekt

CÍL

Cílem projektu je spuštění iniciovaného procesu vypracovaného v rámci projektu „Koncepce dálkové cyklotrasy se sítí přeshraničních cyklistických spojek“, co bude možné pouze díky úzce spjaté přeshraniční spolupráci mezi JST a NGO v Polsku a České republice. Zapojení subjektů veřejné správy, mimovládních a místních organizací je nezbytné pro získání celkového pozitivního výsledku přeshraniční spolupráce.

ČINNOSTI:

V rámci projektu jsou plánovaný následující typy činnosti:

  • podpora a řízení zkoordinované regionální a místní politiky v oblasti pohraničí,
  • iniciování procesu zavádění schválené Koncepce.

VÝSLEDKY:

V rámci projektu je očekáván zvětšený zájem o cykloturistiku, zvětšení znalosti v oblasti vytváření atraktivních turistických nabídek pro cyklisty, zlepšení spolupráce a soudržnosti místních organizací.

Navrhované Koncepční mechanizmy jednotlivých činnosti mají být základem k řízení zkoordinované politiky regionálních a místních samospráv, v rozsahu rozvoje přeshraniční cykloturistiky a rovněž mají poukázat na pragmatická řešení, tykající se zlepšení organizačních a prostorových podmínek pro investice spojené s cykloturistikou.

FINANCOVÁNÍ:

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje, prostřednictvím programu INTERREG V-A Polsko – Česká republika. Lídrem projektu je Województwo Dolnośląskie reprezentované Institutem Rozwoju Terytorialnego, organizační subjekt samosprávy województwa dolnośląskiego.

Více informaci o projektu: POPIS PROJEKTU.