PROJEKTOVÉ PRODUKTY

Zveme vás k přečtení PUBLIKACE, která představuje všechny následující produkty vyvinuté v rámci projektu Cycloproject:

  1. Koncepce dálkových cyklotras včetně přeshraničních spojek cyklotras v polsko-českém pohraničí
  2. Koncepce rozvoje mtb turistiky v polsko – českém příhraničí
  3. Koncepce rozvoje in-line turistiky v polsko – českém příhraničí
  4. Marketingově-propagační strategie
  5. Strategie pro implementaci
  6. Modelové činností – zkratka

Kromě toho byl v rámci projektu proveden INVENTARIZACE cyklistických tras a jiných objektů důležitých pro cykloturistiku v oblasti podpory programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
Provedení inventarizace bylo spojeno s potřebou shromáždění a sjednocení údajů, na základě kterých v dalším kroku byla zhotovená dálková cyklotrasa. Rozsah inventarizace nezahrnoval pouze existující a plánované cyklotrasy, ale také i ostatní doprovodné služby: (ubytování, stravování), přírodní a kulturní památky, zrušené železniční tratě, nebo oblasti vhodné pro rozvoj MTB a in-line turistiky. Z hlediska prostorového rozsahu byla inventarizace realizovaná již na existujících veřejně dostupných databázích, nebo zpřístupněných přes subjekty, které již takovými databázemi disponovaly.

ZPRÁVA – Etapa 1

ZPRÁVA- Etapa 2