KONFERENCE

 

Dne 25. 07. 2019 se v Náchodě uskutečnila konference shrnující práce nad již 2,5 roku trvajícím projektu: „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí“. 

PROGRAM KONFERENCE

Projekt přeshraniční spolupráce vypracován v rámci Programu Interreg VA PL-CZ na jehož spolupráci se podílelo devět partnerů z České republika a Polska. Hlavním cílem projektu byl široce chápaný rozvoj cykloturistiky v polsko-českém pohraničí.

Konference byla zorganizována za účelem prezentace výsledku společné práce partnerů a expertů projektu a také získání politické podpory pro jeho faktickou realizaci a propagaci.

Na konferenci byly prezentovány všechny produkty, které se podařilo v rámci projektu společně zrealizovat, v tom především vytyčení skoro 1 300 kilometrů dálkových cyklistických tras v polsko-českém pohraničí.

Důležitým bodem konference bylo podepsání Dohody o záměru potvrzující spolupráci realizace pod názvem: „Výstavba cyklodálnice podél zrušené železniční tratě: Kondratowice – Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra. Plánována 40 km dlouhá cyklodálnice je součásti dálkové cyklistické trasy vyznačené v rámci projektu. Podepsaná politická deklarace zástupci Województwa Dolnośląskiego (Dolnoslezské vojvodství), okresu Ząbkowice Śląskie je důležitým krokem pro implementaci jednotlivých činností projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí.“

Zveme Vás k seznámeni se s prezentacemi představujícími nejdůležitější pojmy v rámci projektu:

 1. Cykloprojekt- Informace o projektu
 2. Cykloprojekt-Koncepce dálkové cyklistické trasy včetně sítě přeshraničních cyklistických spojek
 3. Cykloprojekt_MTB
 4. Cykloprojekt – In-line turistika
 5. Cykloprojket – Implementační strategie
 6. Cykloprojekt – Financování
 7. Cykloprojekt – Monitoring
 8. Cykloprojekt – Propagace
 9. Cykloprojekt – Společná propagace a značení – projekt SINGLETRACK GLACENSIS
 10. Cykloprojekt – Modelová koncepce rozvoje cyklistického systému okresu Ząbkowice
 11. Cykloprojekt – Projekt řízení silniční dopravy pro klíčové úseky dálkové cyklistické trasy

VŠEM ZAÚČASTNĚNÝM VELICE DĚKUJEME ZA JEJICH ÚČAST A PROJEVENÝ NÁZOR BĚHEM DISKUZE.

SOUČASNĚ ROVNĚŽ ZVEME VŠECHNY K SEZNÁMENÍ SE S NAŠÍ PUBLIKACÍ, VE KTERÉ JSOU POPSÁNY VEŠKERÉ PRODUKTY SPOJENÉ S PROJEKTEM (záložka PRODUKTY PROJEKTU).