4. setkání Pracovní skupiny projektu

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 14. listopadu 2018 se uskutečnilo v Hradci Králové již třetí setkání Pracovní skupiny na téma „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí. Setkání se zúčastnili zástupci všech vedoucích partnerů projektu, kteří diskutovali o již provedených jak i plánovaných činnostech.

Setkání zahájili zástupci vedoucího partnera, kteří zhodnotili aktuální stav projektu představením harmonogramu plánovaných činností. Následně zástupci Hradeckého kraje a regionu Orlicko-Třebovského shrnuli činnosti realizované ve vlastním rozsahu, mezi jinými do koncepce rozvoje horské turistiky v oblasti realizace projektu a také závěrečné konference bilancující stav projektu.

Po jednotlivých prezentacích byla zahájená diskusní část setkání, ve kterém účastníci jednali o další podobě realizace projektu. Za zmínku stojí připomenout, že projekt prochází závěrečnou části – po ukončených konsultacích aktuálně trvají práce na zpracování hlavního produktu projektu tj. Koncepce dálkové cyklotrasy v polském pohraniční včetně přeshraničních spojek jak i modelových činností implementujících uspořádaných na lokální úrovni.

Srdečně Vás zveme ke sledování našich následujících činností, o kterých Vás budeme systematicky informovat a to prostřednictvím webové stránky projektu.