Další zasedání Pracovní Skupiny

Dne 26. dubna 2019 se v paláci Bielawa v Bielawě uskutečnilo 4. setkání zástupců projektu „Koncepce rozvoje přeshraničního cyklistického cestovního ruchu na polsko-české hranici“ v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a spolufinancováno z ERDF.

Setkání se zúčastnili zástupci partnerů projektu.

Program a poznámka ze schůzky níže:

V diskusi dominovaly dvě témata:

  1. Stav práce na finálním produktu projektu – text Koncepce rozvoje přeshraniční cyklistické turistiky na polsko-české hranici,
  2. Konference ukončující projekt.