II. Administrativně-politické fórum (Cieszyn, 11.01.2018)

Vážení,

11. ledna 2018 se v Cieszynie uskutečnilo další již druhé setkání Administrativně-politického fóra, organizovaného v rámci projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém pohraničí“. Setkání bylo zahájeno uvítáním všech hostů, kterého se zhostil Maciej Zathey, ředitel Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Již v průběhu otevření fóra, vznikla myšlenka nad diskuzí o možnostech realizace dálkové cyklistické trasy se zvláštním důrazem na srovnávání českých a polských podpůrných mechanizmů během výstavby cyklistických tras na centrální úrovni.

Dalšími částmi programu Fóra byla mezi jinými: prezentace p. Jacka Ziebury, zástupce firmy NEUTENO, tykající se vstupních výsledků inventarizace cyklistické infrastruktury v polsko-českém pohraničí a také prezentace p. Andrzeja Rapacza, zástupce okresu Ząbkowice, který v rámci projektu hovořil o realizaci Okresní strategie rozvoje cykloturistiky. Po krátké přestávce na kávu svou prezentaci přednesli p. Radosław Lesisz s p. Robertem Skrzypczyńskim, kteří shrnuli činnost Pracovní skupiny, která se věnuje vytyčování plánu dálkové cyklistické trasy. Dále pak vystoupil p. Bogdan Kasprek, který všechny shromážděné seznámil s cyklistickými aktivitami realizovanými v oblasti Euroregionu Śląsk Cieszyński (Těšínské Slezsko). Setkání zakončil svou prezentaci p. Karel Simonek, který se podělil se svými postřehy a zkušenostmi z plánování výstavby a provozu Labské cyklistické stezky (Labská stezka).

Zveme všechny ke shlédnuti fotek a prezentací ze setkání (níže ke stažení).

A. Rapacz_Modelowa Koncepcja Rozwoju Systemu Rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

B. Kasperek_Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński

J. Ziebura (NEUTENO)_Inwentaryzacja

K. Simonek_Labská stezka „Hradec Králové – Kuks”

R. Lesisz, R. Skrzypczyński_Robocza propozycja przebiegu trasy