Memorandum and presentations from the meeting Feb 14th, 2017

We encourage you to take a look at the memorandum and presentations from the first meeting of the partners of the project “Strategy for the development of trans-border cycling tourism in the Polish-Czech borderland”, which took place on Feb 14th, 2017 in the Institute for Territorial Development in Wroclaw.

Memorandum from the Feb 14th meeting:

  1. Notatka_PL
  2. Notatka_CZ

Presentations:

  1. Założenia projektu
  2. Grupa robocza (GR) – cel i zadania
  3. Monitorowanie i raportowanie projektu
  4. Asociace měst pro cyklisty
  5. Moravskoslezskýkraj
  6. Powiat Ząbkowicki
  7. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
  8. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa