Forum Administracyjno-Polityczne w Kudowie Zdrój (14.09.2017)

W dniu 14 września 2017 r. w Kudowie-Zdroju odbyło się pierwsze spotkanie członków Forum Administracyjno-Politycznego w ramach projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”.

W pierwszej części spotkania zostały przedstawione informacje dotyczące projektu i odbyła się dyskusja. Kolejna część miała charakter warsztatowy.  Uczestnicy forum mieli zdefiniować swoją ideę, wizję i oczekiwania na temat projektu długodystansowej trasy rowerowej oraz procesu jej wdrażania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z notatką ze spotkania i prezentacjami: